top of page
WTC Nevele 2023_edited_edited.png
WTC Nevele 2023.jpg
WTC Nevele 2023_edited_edited.png

Veiligheid tijdens het fietsen - 03/05/2023

Beste leden van onze wielertoeristenclub,
 
Met het fietsseizoen in volle gang willen we graag even jullie aandacht vragen voor de veiligheid tijdens het fietsen. Daarom willen we jullie vragen om enkele eenvoudige maar belangrijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen: 
  • respecteer de verkeersregels en vermijd roekeloos gedrag;
  • blijf geconcentreerd en alert tijdens het fietsen;
  • communiceer met uw medefietsers en waarschuw elkaar voor gevaren op de weg;
  • wees bereid om uw snelheid aan te passen aan de omstandigheden en het niveau van uw medefietsers.
 
Het is belangrijk om te onthouden dat veiligheid altijd voorop moet staan, ongeacht het gereden gemiddelde. Het is onze verantwoordelijkheid om elkaar te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuiskomt na elke rit. We verwijzen hiervoor naar ons huishoudelijk reglement waarin onder meer het volgende wordt gevraagd:
  • het is eenieders plicht een collega fietser bij te staan in moeilijke momenten, het is dus ook eenieders plicht de koptrekkers er op te wijzen dat collega fietsers het moeilijk hebben;
  • stoppen bij een kruispunt door de kop van de groep, betekent het stoppen van alle leden van de groep. Er wordt pas vertrokken op aangeven van de ritorganisator of baankapitein. Indien er wagens voor een rood licht staan te wachten dient de gehele ploeg achter de laatste wagen te wachten en niet te slalommen tussen de wagens;
  • als de groep verbrokkeld is, bijvoorbeeld bij het oprijden van een helling, wordt er op een voor iedereen logisch punt gewacht (boven de helling, voor een kruispunt …) tot de groep voltallig is.
 
Het is belangrijk dat de aanwijzingen van de baankapiteins goed worden opgevolgd. Zij hebben de taak om de groep veilig te leiden en het is van groot belang dat iedereen hun aanwijzingen opvolgt. We moeten er allemaal aan denken dat we als groep rijden en dat we elkaar moeten beschermen. “Samen uit en samen thuis” is nog steeds ons motto. We vragen dan ook aan de koprijders om voorzichtig te zijn in een blinde bocht, na de bocht niet te vlug op te trekken en bij het dwarsen van een weg rekening te houden met de lengte van de groep.
 
Laten we er samen voor zorgen dat we veilig en plezierig kunnen blijven fietsen. In dit verband willen we een oproep doen voor bijkomende baankapiteins, vooral voor de B-groep. Zonder baankapiteins is een club tot verdwijnen gedoemd. Als je interesse hebt om baankapitein te worden, aarzel dan niet om contact op te nemen met het bestuur.
 
Met Sportieve groeten,
 
Het bestuur
 
bottom of page