top of page
wtc_nevele_edited.jpg
wtc_nevele.jpg
wtc_nevele_edited.jpg

Inschrijving seizoen 2023 - 15/11/2022

Beste wielervrienden,
 
We naderen het jaareinde… tijd dus om het lidgeld 2023 te betalen zodat onder meer je verzekering tijdig in orde is. 
Het lidgeld blijft behouden op 75 euro, maar opgelet vanaf 1 januari 2023 verhoogt het lidmaatschap bij de VWB/VBR met 5 euro, dus tijdig lidgeld betalen.
 
Het lidgeld van 75 euro bestaat uit twee delen:
 • het lidmaatschap bij de VWB/VBR (waaronder de verzekeringsbijdrage en de gratis pechverhelping):  35 euro voor het volledige gezin;
 • het lidgeld voor onze club: 40 euro.
 
Voor het eerste gezinslid dien je dus 75 euro te betalen, nl. 40 euro lidgeld club en 35 euro lidmaatschap VWB/VBR.
Vanaf het tweede gezinslid dat onder hetzelfde dak woont dien je enkel het lidgeld voor onze club te betalen. 
Indien je in 2022 voldeed aan de voorwaarden (15 ritten heren – 10 ritten dames), wordt het lidgeld verminderd met de jaarlijkse voorziene terugbetaling van 25 euro kledijwaarborg. 
Verschillende nieuwe leden die voldoen aan de voorwaarde voor de terugbetaling van 25 euro kledijwaarborg en die recht hebben op de terugbetaling van 50 euro van de bijkomende borg voor de kledij, dienen voor 2023 geen lidgeld te betalen - er zijn trouwens zelfs twee leden die 10 euro terugkrijgen!
 
Via mail ontving je een lijst waarop je kan terugvinden hoeveel je dient te betalen, voor eventuele vragen of opmerkingen kan je terecht bij Marc De Pauw – marc.de.pauw111@telenet.be
 
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van WTC Nevele: IBAN BE26 8538 6984 7229 met de vermelding lidgeld + naam. Graag vóór 5 december 2022 zodat je verzekering tijdig in orde is.
Leden die verzekerd zijn bij een andere bond of via een andere club dienen enkel het lidgeld voor onze club te betalen (40 euro eventueel verminderd met 25 euro), maar dienen ons wel het bewijs voor te leggen dat ze verzekerd zijn. 
Gelieve niet in te gaan op de mail van de VWB/VBR om je lidgeld te betalen, we regelen het lidgeld voor de VWB/VBR bij voorkeur via onze club!
 
Wat krijg je allemaal voor de lidmaatschapsbijdrage bij de Vlaamse Wielrijdersbond – VWB / VBR Vlaanderen:
 • Verzekering 24 op 24 uur (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand) ook in het buitenland, ook als je alleen fietst, bij ALLE recreatieve organisaties. Geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. Ook geldig voor o.m. E-bikes, ligfietsen, 3Wielers, tandem. Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en ook chronoritten (type Marmotte). 
  De verzekering is niet van toepassing voor eigen materiele schade en diefstal (fiets, helm, kledij,...). Let op: onze club is niet verantwoordelijk voor het al dan niet ingeven van de gezinsleden alsook niet voor hun eventuele ongevalsaangiften. Niet ingegeven = niet verzekerd! Je kan op de website www.vwb.be gemakkelijk terugvinden wat te doen bij een ongeval. Mocht je hieromtrent vragen hebben, kan je uiteraard wel bij ons terecht. 
 
 • Het tweemaandelijks magazine ”Vlaamse wielrijder en Biker”. Gemiddeld 200 pagina’s nieuws, techniek, voeding, promoties, kalenders en zoveel meer.
 
 • GRATIS FIETSBIJSTAND
  Dit geldt voor RECREATIEVE – SPORTIEVE- WOON/ WERKFIETSERS. ALLE types fietsen vallen onder deze bijstand, inbegrepen E-BIKES. Men belooft om binnen de 45 minuten ter plaatse te zijn. Indien de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt worden, zal de fietser met rijwiel naar de gewenste of dichtstbijzijnde fietshersteller gebracht worden of naar het vertrekpunt of eindpunt van de fietstocht –  gedurende 24 uur, 7 dagen op 7. Eén eventuele medefietser wordt desgewenst meegenomen.
 
 • BIJZONDERHEDEN
Er is dekking in België, Nederland en Luxemburg vanaf 1 km van het vertrekpunt van de fietser (hotel, logies, autoparking); er is ook dekking in de buurlanden Duitsland en Frankrijk tot 50 km over de Belgische landsgrens. Dekking geldt bij technische en elektrische fietspanne, vandalisme, ongeval of diefstal. De FIETSBIJSTAND bestaat in het ophalen van fiets en fietser indien de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt worden. Kosten van wisselstukken en van de fietshersteller zijn niet gedekt. Fietsers zijn enkel gedekt als hun rijwiel technisch en wettelijk in orde is en op een redelijke manier en met regelmaat onderhouden. De pechverhelper zal zich moeten kunnen vergewissen van het feit dat diegene die moet geholpen worden effectief lid is van de Vlaamse Wielrijdersbond.
 
 • UITGESLOTEN
• Deelname aan georganiseerde uitgepijlde toertochten (clubritten vallen hier niet onder)
• Bijstand thuis of voor een fiets die reeds bij een fietshersteller staat
• Verlies van sleutels van een fietsslot bij diefstal
• Fiets die gestolen is en waarvoor geen aangifte bij de politie is gedaan
• E-bike waarvan de batterij onvoldoende werd opgeladen bij vertrek
• Opzettelijk veroorzaakt defect
• Bij defect dat reeds bestond vooraf
 
Bij pech belt u het gratis noodnummer 0800.787.62,  geef uw lidnummer (= polisnummer) of naam en postcode en de plaats waar u met pech staat door en binnen 45 min. zou de wegenwachter bij u moeten zijn.. Om vanuit de aan België grenzende landen te bellen bij pech gebruikt men het nummer: +32 2 541 91 59. Zie ook www.europ-assistance.be/nl/
       
 • Tegemoetkoming ziekenfonds: naargelang het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten krijg je een tussenkomst van het ziekenfonds van 15 à 30 euro. Voor meer uitleg klik op de volgende link: https://www.vwb.be/89/Info-ziekenfonds.
 
We kijken nu al reikhalzend uit naar volgend seizoen en het wordt zaak om de conditie tijdig op niveau te krijgen, jullie weten dus wat te doen deze winter – als het kriebelt moet je sporten! 
En voor de rest, profiteer op tijd en stond en hou jullie gezond!

Sportieve groeten,
Het bestuur
bottom of page