top of page
wtc_nevele_edited.jpg
wtc_nevele.jpg
wtc_nevele_edited.jpg

Inschrijving seizoen 2022 - 14/11/2021

Beste wielervrienden,
 
Het coronavirus blijft ons parten spelen en zorgde ervoor dat we opnieuw geen normaal fietsjaar beleefden, maar dat wel mooi werd afgesloten met het zeer geslaagde slotfeest met 140 aanwezigen.
 
We hebben ongeveer 2/3de van de voorziene ritten kunnen fietsen en het was dit jaar dan ook moeilijk om te voldoen aan de voorwaarden om een terugbetaling van 25 euro kledijwaarborg te verkrijgen (15 ritten heren – 10 ritten dames). Daarom wordt het aantal gereden ritten om voor deze terugbetaling in aanmerking te komen eveneens gereduceerd tot 2/3de, voor de mannen tot 10 ritten en voor de dames tot 7 ritten. 
 
De bond heeft haar lidgeld opgetrokken van 32 euro naar 35 euro, maar gezien we het totale lidgeld willen behouden op 75 euro verminderen we het lidgeld voor onze club met 3 euro.
 
Het lidgeld van 75 euro bestaat uit twee delen:
  • het lidmaatschap bij de VWB/VBR (waaronder de verzekeringsbijdrage en de gratis pechverhelping):  35 euro voor het volledige gezin;
  • het lidgeld voor onze club: 40 euro.
 
Voor het eerste gezinslid dien je dus 75 euro te betalen, nl. 40 euro lidgeld club en 35 euro lidmaatschap VWB/VBR. Vanaf het tweede gezinslid dat onder hetzelfde dak woont dien je enkel het lidgeld voor onze club te betalen. Indien je in 2021 voldeed aan de voorwaarden (10 ritten heren – 7 ritten dames), wordt het lidgeld verminderd met de jaarlijkse voorziene terugbetaling van 25 euro kledijwaarborg. In de mailversie van dit bericht kan je zien hoeveel je exact dient te betalen.
 
Voor eventuele vragen of opmerkingen kan je terecht bij Marc De Pauw – marc.de.pauw111@telenet.be
 
Zes nieuwe leden die voldoen aan de voorwaarde voor de terugbetaling van 25 euro kledijwaarborg en die recht hebben op de terugbetaling van 50 euro van de bijkomende borg, dienen voor 2022 geen lidgeld te betalen. Mogen we wel aan deze leden vragen dat zij een mailtje zouden sturen naar onze secretaris Marc De Pauw waarin ze bevestigen dat ze lid wensen te blijven.

Leden die verzekerd zijn bij een andere bond of via een andere club dienen enkel het lidgeld voor onze club te betalen (40 euro eventueel verminderd met 25 euro), maar dienen ons wel het bewijs voor te leggen dat ze verzekerd zijn. 
 
Gelieve niet in te gaan op de mail van de VWB/VBR om je lidgeld te betalen, we regelen het lidgeld voor de VWB/VBR bij voorkeur via onze club!
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van WTC Nevele: IBAN BE26 8538 6984 7229 met de vermelding lidgeld + naam. Graag vóór 10 december 2021 zodat je verzekering tijdig in orde is.
Nieuwe leden: voor de kledij wordt normaliter een bijdrage voor de kledij gevraagd van 120 euro, maar gezien we nog slechts 1 jaar met de huidige clubkledij zullen rijden en men dus nog slechts 1 jaar 25 euro terugbetaling kan krijgen, wordt deze bijdrage verminderd tot 60 euro. De laatste jaren hebben we echter vastgesteld dat er regelmatig nieuwe leden zijn die reeds na 1 jaar de club verlaten, wat eigenlijk heel jammer is gezien de club een belangrijk deel van de verkregen kledij van deze leden heeft betaald. Om te vermijden dat onze club hier steeds minstens 100 euro aan toedraagt dienen nieuwe leden een bijkomende borg te betalen van 100 euro. Deze bijkomende borg kan in twee jaar terug verdiend worden a rato van 50 euro per jaar mits heraansluiting voor het volgend jaar, maar niet ondergeschikt aan aantal gereden ritten. Het lidgeld voor de nieuwe leden zal dus 235 euro bedragen, nl. club 40 + VWB 35+ 60 bijdrage kledij + 100 bijkomende borg.

Wat krijg je allemaal voor de lidmaatschapsbijdrage bij de Vlaamse Wielrijdersbond – VWB / VBR Vlaanderen:
  • Verzekering 24 op 24 uur (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand) ook in het buitenland, ook als je alleen fietst, bij ALLE recreatieve organisaties. Geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. Ook geldig voor o.m. E-bikes, ligfietsen, 3Wielers, tandem. Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en ook chronoritten (type Marmotte). 
    De verzekering is niet van toepassing voor eigen materiele schade en diefstal (fiets, helm, kledij,...). Let op: onze club is niet verantwoordelijk voor het al dan niet ingeven van de gezinsleden alsook niet voor hun eventuele ongevalsaangiften. Niet ingegeven = niet verzekerd! Je kan op de website www.vwb.be gemakkelijk terugvinden wat te doen bij een ongeval. Mocht je hieromtrent vragen hebben, kan je uiteraard wel bij ons terecht. 
 
  • Het tweemaandelijks magazine ”Vlaamse wielrijder en Biker”. Gemiddeld 200 pagina’s nieuws, techniek, voeding, promoties, kalenders en zoveel meer.
 
  • GRATIS FIETSBIJSTAND
Dit geldt voor RECREATIEVE – SPORTIEVE- WOON/ WERKFIETSERS. ALLE types fietsen vallen onder deze bijstand, inbegrepen E-BIKES. Men belooft om binnen de 45 minuten ter plaatse te zijn. Indien de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt worden, zal de fietser met rijwiel naar de gewenste of dichtstbijzijnde fietshersteller gebracht worden of naar het vertrekpunt of eindpunt van de fietstocht –  gedurende 24 uur, 7 dagen op 7. Eén eventuele medefietser wordt desgewenst meegenomen.
  • BIJZONDERHEDEN
Er is dekking in België, Nederland en Luxemburg vanaf 1 km van het vertrekpunt van de fietser (hotel, logies, autoparking); er is ook dekking in de buurlanden Duitsland en Frankrijk tot 50 km over de Belgische landsgrens. Dekking geldt bij technische en elektrische fietspanne, vandalisme, ongeval of diefstal. De FIETSBIJSTAND bestaat in het ophalen van fiets en fietser indien de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt worden. Kosten van wisselstukken en van de fietshersteller zijn niet gedekt. Fietsers zijn enkel gedekt als hun rijwiel technisch en wettelijk in orde is en op een redelijke manier en met regelmaat onderhouden. De pechverhelper zal zich moeten kunnen vergewissen van het feit dat diegene die moet geholpen worden effectief lid is van de Vlaamse Wielrijdersbond.
  • UITGESLOTEN
• Deelname aan georganiseerde uitgepijlde toertochten (clubritten vallen hier niet onder)
• Bijstand thuis of voor een fiets die reeds bij een fietshersteller staat
• Verlies van sleutels van een fietsslot bij diefstal
• Fiets die gestolen is en waarvoor geen aangifte bij de politie is gedaan
• E-bike waarvan de batterij onvoldoende werd opgeladen bij vertrek
• Opzettelijk veroorzaakt defect
• Bij defect dat reeds bestond vooraf
 
Bij pech belt u het gratis noodnummer 0800-787.62,  geef uw lidnummer (= polisnummer) of naam en postcode en de plaats waar u met pech staat door. Om vanuit de aan België grenzende landen te bellen bij pech gebruikt men het nummer: +32 2 541 91 59. Zie ook www.europ-assistance.be/nl/
 
  • Tegemoetkoming ziekenfonds: naargelang het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten krijg je een tussenkomst van het ziekenfonds van 15 à 30 euro. Voor meer uitleg klik op de volgende link: https://www.vwb.be/89/Info-ziekenfonds.
 
Volgend jaar start het seizoen met de rally van Aalter op zaterdag 19 februari en de eerste zondagrit op 27 februari
We kijken nu al reikhalzend uit naar volgend seizoen en het wordt zaak om de conditie tijdig op niveau te krijgen, jullie weten dus wat te doen deze winter – als het kriebelt moet je sporten!
 
En voor de rest, profiteer op tijd en stond en hou jullie gezond!
 
Sportieve groeten,
Het bestuur
bottom of page