top of page
wtc_nevele_edited.jpg
wtc_nevele.jpg
wtc_nevele_edited.jpg

21 Maart - Start Seizoen 2021 - 18/03/2021

Goed nieuws!
Vanaf zondag 21 maart starten we opnieuw met de clubwerking.
Voorlopig mogen we slechts fietsen in groepjes van 10 en we gaan ons daar strikt aan houden. 
Het coronavirus is nog steeds onder ons en we dienen dan ook minimaal de voorschriften van de Veiligheidsraad te volgen.  
 
De ritten worden dan ook georganiseerd met in achtneming van de volgende richtlijnen:
 • tot nader bericht wordt er gestart om 8.30 u (gelieve wel wat vroeger aanwezig te zijn)
 • er wordt op drie verschillende plaatsen gestart:
  • A’s starten aan de sporthal
  • B’s starten achter het gemeentehuis
  • C’s en Dames starten op de markt
 • regels op de startplaats:
  • vergeet de social distance niet
  • dient een mondmasker gedragen te worden
  • blijf bij je groep – verloop niet van de ene naar de andere groep
 • op de startplaats wordt de groep verdeeld in groepjes van max 10 (voor de B’s kan dit reeds in de dagen vooraf gebeuren via de WhatsApp groep)
 • geen volgwagen
 • kalender
  • voor de B’s, C’s en de Dames werd reeds een kalender opgesteld die op de website staat
  • voor de A’s zullen (zolang er in groepen van max 10 mag worden gereden) wekelijks 3 verschillende ritten voorzien worden – als de A’s met meer dan 30 zijn zal ter plaatse een 4de rit worden geregeld (communicatie van de ritten via WhatsApp op zaterdag)
 • vanaf komende zondag zal er reeds een registratie gebeuren van de gereden kilometers of ritten - gelieve bij aankomst op de startplaats je aanwezigheid te bevestigen
 • de wegkapitein/verantwoordelijke zorgt ervoor dat de regels worden nageleefd - wie zich niet aan de regels kan/wil houden wordt verzocht de groep te verlaten
 • groepen van 10 personen moeten sowieso op het fietspad rijden en dan kan je alleen maar achter elkaar rijden
 • fiets gezond - wie zich niet kiplekker voelt, blijft beter thuis - sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus
 • deel geen eten of drinken, zelfs niet als die goed verpakt zijn
 • neem een zakdoek mee, snuit niet in het rond (laat je eventueel uitzakken naar achteren indien je wil snuiten) - spuw niet in het openbaar en al zeker niet in het bijzijn van andere personen.
 • niet-aangesloten leden mogen onder geen enkel beding meefietsen.
 • deze richtlijnen zijn aanvullend aan deze van het Huishoudelijk Reglement van WTC Nevele
 
Iedereen die deelneemt aan de ritten aanvaardt expliciet het risico op besmetting door een ander lid. Noch de bestuursleden, noch de club, noch de andere leden kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Wie niet akkoord gaat met dit principe wordt verondersteld niet mee te fietsen.
We danken jullie alvast voor jullie medewerking om de ritten op een veilige, gezonde en aangename wijze te laten verlopen.
 
Groetjes,
Bestuur WTC Nevele-De Schipdonckfietsers
bottom of page